TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ

Soc membre de l'APTIC (Associació de Traductors i Intèrprets Professionals de Catalunya) i ofereixo els serveis següents com a traductora autònoma:

 • Traducció i post-Edició
 • Localització
 • Transcreació
 • Correcció (errors gramaticals, tipogràfics i de format)
 • Revisió d'estil (coherència, discurs, registre, etc.)

COMBINACIONS LINGÜÍSTIQUES

Tradueixo en les combinacions d'idiomes següents (altres combinacions són possibles):

 • Alemany a castellà
 • Alemany a català
 • Anglès a castellà
 • Anglès a català
 • Castellà a català
 • Català a castellà

EINES TAO (CAT-TOOLS)

Treballo amb les eines TAO (Traducció Assistida per Ordinador) amb llicència següents, així com amb motors de traducció automàtica:

 • DéjàVu X3
 • SDL Trados Studio 2019
 • SDL Autosuggest Creator
 • DeepL Pro for CAT-Tools
 • MemoQ Translator Pro